Bỉm/ Tã Quần Gou Cao Cấp Size XL18

    Đóng túi; 18 miếng.

    Sử dụng cho bé có cân nặng từ 12 – 17kg.